Myers Wolin jest firmą zapewniającą pełną obsługę prawną o wysokim standardzie w zakresie  zagadnień własności intelektualnej dla klientów wywodzących się z różnorodnych rodzajów przemysłu i technologii, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, od rozpoczynających działalność do posiadających ustaloną pozycję, których zakres zainteresowań obejmuje komputery, elektronikę, systemy sieciowe, łączność bezprzewodową, transport, finanse, handel elektroniczny, żywność, kosmetyki, farmaceutyki, chemię, energetykę, biotechnologię i energetykę ekologiczną. Przodujemy w opracowywaniu strategii w zakresie własności intelektualnej dla nowo powstających  technologii.

Firma pomaga klientom w dostosowywaniu się do celów biznesowych w zakresie rozpoznawania, definiowania i ochrony własności intelektualnej i działaniu w celu jej utrzymania dla pełnego  komercyjnego wykorzystania i uzyskiwania korzyści finansowych. Nasza działalność to pełny zakres usług w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, w tym uzyskiwanie patentów i znaków towarowych na całym świecie, przygotowywanie i prowadzenie spraw sądowych, apelacji, spraw dotyczących naruszeń, możliwości rozwiązywania konfliktów, udzielania licencji, przygotowywania opinii, audytów, przy czym działamy z najwyższą starannością.

Nasi specjaliści posiadają tytuły zawodowe z różnorodnych dziedzin nauki oraz bogate doświadczenie w zakresie przemysłu i znajomości rynku. Nasi adwokaci są aktywnymi członkami palestry oraz wielu stowarzyszeń branżowych i społecznych. Zdobyliśmy renomę jako zaufani partnerzy, doradcy i adwokaci  naszych klientów na całym Świecie.

Other Practice Areas